wtorek, 27 lipca 2010

USD/CAD - Bat na lini trendu + fibo


Zagranie 7: sell SP500 - Bat + klin wykanczajacy + dywergencje (+200 pkt.)