poniedziałek, 22 marca 2010

EUR/USD - drugi klin rozszerzajacy